Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer ang.
Covid-19 / Coronavirus.

Därför vill vi inte att ni besöker oss om ni uppvisar
några symptom på snuva, feber eller hosta.
Slå oss i så fall en signal eller skicka ett mejl istället

Vi har varor på lager som kan skickas snabbt om ni önskar.

Skulle myndigheterna ändra rekommendationerna
så kommer vi följa dem.

Var rädda om er!

We are open as usual but we follow the
public health authoritys
recommendations about COVID-19 / Coronavirus.

Therefore we ask you to not visit us if you
show any signs of fever, cough or cold

Give us a call or send us an e-mail instead.

Stay safe!