Om oss/About us

Larssons Trä AB är en svarv- och hyvelindustri,
som startade 1946.
Då som nu är inriktningen att framställa
trädetaljer i små dimensioner och i stora serier.
Huvudsakligen arbetar vi med björk och fur som
råvara. Vi förbrukar ca 3500 m3 virke per år.

På våra automatsvarvar framställer vi detaljer
från 4 mm - 115 mm i diameter och på våra
listhyvlar kör vi profillister och rundstavar samt
på CNC maskin, fräsningsarbeten.
En av våra specialiteter är kapning av profillister
med ett särskilt fint kapsnitt.

Ytbehandling sker genom trumling och
elektrostatisk lackering.

Vi delar in vår verksamhet i tre områden:

Möbel och snickeri

Komponenter till möbel och snickeribranschen
t ex centrumtappar, knoppar och handtag.

Hobbyartiklar

Hobby och terapislöjd. Artiklar i halvfabrikat för hobbybutiker, småslöjdare och institutioner, där kunden själv gör det roliga jobbet att montera och måla.

Presentartiklar

Färdiga presentartiklar för butik, presentreklam etc.

Förutom vårt standardsortiment tillverkar vi även specialartiklar enligt kundens önskemål.

Våra produkter finns över hela världen!
Ca 30% av det vi tillverkar går på export.
De nordiska och europeiska länderna, USA, Japan och
Australien är exempel på var man kan hitta våra produkter.
Det kan vara allt från presentavdelningen på ett
varuhus i Japan till ett litet snickeri i Norge.

LARSSONS TRÄ is a turning-mill and plain
boards industrial company which was founded
in 1946. We manufacture large series of wooden
details in small dimensions.
Today we produce approximately one million
details a day. The raw material is mostly birch and
pinewood. We use about 3 500 m3 wooden
materials a year.
Our automatic lathes make details with a diameter
of 4-115 mm and our strip planes make profile stripes and dowels.
Among our specialities you will find crosscut
profile strips with a particularly smooth cut.
The surface treatments are made by tumbling and
electrostatic lacquering.

Our enterprise can be
divided into the following three divisions:

Furniture details and joinery fittings

Components for the furniture and joinery lines
e g dowel pins, knobs and handles.

Hobbies, D.I.Y products

Hobby and kit woodworks. Semi-manufactured
articles for kit shops, “do-it-yourself” and institutions.

Gift-articles

Ready-made gift articles suitable for shops and stores.
This is our standard assortment,but of course we also
make special articles according to the customer’s wish.
With our modern machinery we can offer you unique
solutions.

Our products can be found all over the world!
We export about 30% of our output, and the products
can be found in e.g. the Nordic countries, the EU,
the USA, Japan and Australia.
You might find our season articles in a department
store in Japan, or perhaps our dowel pins in a joiner’s
workshop in Norway.