Dokument (0)

Prickiga tuppar gula

Gula med vita prickar

56582-110 Tupp "Joel" med upphängningsband. 70 mm höjd.
56583-110 Tupp "Gillis" 68 mm höjd.
56584-110 Tupp "Jussi" 110 mm.
56585-110 Tupp "Gösta" 160 mm.
56062-1106 Ägg med upphängningsband 23 mm diam.

Yellow roosters with white dots
56582-110 Rooster "Joel" with ribbon. Height 70 mm.
56583-110 Rooster "Gillis" Height 68 mm.
56584-110 Rooster "Jussi" Height 110 mm.
56585-110 Rooster "Gösta" Height 160 mm.
56062-1106 Egg with ribbon. Diameter 23 mm.

Dokument (0)