Dokument (0)

Lim

LIM
98840 Dunk 5 liter.
98841 Flaska 500 ml.
98837 Flaska 100 ml.
Till limning av trä, papper, tyg, m.m. Inomhus.
Färglöst.
Förvaras frostfritt.

Dokument (0)