Dokument (0)

Vågen Terapisats/DIY

 

TERAPISATS/DIY

64698 Vågen.
Våg av björkträ. Dekorerad med båt och mås.
Längd 190 mm.
Levereras omålad och omonterad.

64698 The Wave,
decorated with boat and seagull, lenght 190 mm.
This is a DIY product. Delivered unpainted and unassembled.

Dokument (0)