Tomtepojke "Axel"

 

46162-1208 Tomtepojke "Axel"
med upphängningsband. Höjd 65 mm.


46162-1208 Santa boy "Axel"

with ribbon. Height 65 mm.