• Julkrubba
  • Herde med får till krubba

Dokument (0)

45920 Julkrubba

Julkrubba av trä.
45920 Julkrubba med 7 st figurer. Innehåller stall, Josef, Maria, Jesus, 3 vise män och 1 ängel. Stallets längd 320 mm.
Komplettera med:
45930 Herde med 2 vita och 1 svart får. Herde, höjd 77 mm. Får, längd 40 mm.
Fåren kan variera i utseende.

Nativity set
45920 Nativity set with 7 figures. Contains stable, Josef, Maria, Jesus, 3 wise men and an angel. Stable lenght 320 mm.
Add:
45930 Shepherd with 2 white sheep and 1 black. Shepherd height 77 mm. Sheep, length 40 mm.
There can be different types of sheep in the set.

Dokument (0)