• Julkrubba
  • Herde med får till krubba

Julkrubba

 

Julkrubba av trä.
45920 Julkrubba med 7 st figurer. Består av stall, Josef, Maria, Jesus, 3 vise män och 1 ängel. Stallets längd 320 mm.
Komplettera med:
45930 Herde med får, 2 vita och 1 svart får. Herde, höjd 77 mm. Får, längd 40 mm.


 

Nativity set
45920 Nativity set with 7 figures. Contains stable, Josef, Maria, Jesus, 3 wise men and 1 angel. Stable lenght 320 mm.
Add:
45930 Shepherd with sheep, 2 white sheep and 1 black. Shepherd height 77 mm. Sheep, length 40 mm.