Fåglar röda

 

45180-3208 Fågel stor röd. Längd 85 mm.
45182-3208 Fågel liten röd. Längd 48 mm.

45180-3208 Bird large red. Length 85 mm.
45182-3208 Bird small red. Length 48 mm.