Marina hängare

 

41861 Hängare med ankare. Höjd 110 mm.
41862 Hängare med fyr. Höjd 110 mm.


41861 Hanger with anchor. Height 110 mm.
41862 Hanger with lighthhouse. Height 110 mm.